Årets første frokostmøte

Frokostmøte 22. februar 2019
Sted: Thon Hotel Harstad

Velkommen til frokostmøte

Vi inviterer til årets første frokostmøte!

Frokostmøte 22. februar 2019
Sted: Thon Hotel Harstad


07.45 – 08.30   Frokost

08.30 – 08.45   Nytt fra Poolen

– Evaluering Harstadkonferansen 2019
– Oppstart av prosjektet Magisk i lag
– Patriotaften 8. mars
– Årsmøte og tema kveld 20. mars
– Årshjulet mm

08.45 – 09.05  XX Lofoten – hvordan lykkes som eventselskap, og hvordan samarbeide bedre
på reiseliv i Hålogaland v/daglig leder Trygve Steen.

09.05 – 09.25  Om å være med på å bygge en ny kjede v/Tore Berset, Oris Dental.

09.25 – 09.35  Lærer og elev – et spennende kulturinnslag.

09.35 – 09.55  Tian-gruppen presenterer en av landsdelens største reiselivssatsinger med
utgangspunkt i Narvik v/styreleder Karl Aksel Vik.

09.55 – 10.00   Nytt fra medlemmene.


Forfall meldes på vanlig vis til styret@pool1.no

Vel møtt!