Harstad profileringspool sitt årshjul for 2019

Harstad profileringspool sitt årshjul for 2019

25. januar – Harstadkonferansen

25. januar – Utdeling av Seire ved å dele-prisen

25. januar – HK Night

25. februar – Frokostmøte

8. mars – Patriotaften

20. mars – Årsmøte og Temakveld

12. april – Påskefrokost

28. mai – Familiearrangement

14. juni – Frokostmøte

14. juni – Sommertur

15. – 17. august – Bakgården

4. september – Frokostmøte

11. september – Temakveld

19. – 22. september – Seire ved å dele-tur

25. oktober – Frokostmøte

25. oktober – Kulturproduksjon

6. desember – Julefrokost

6. desember – utdeling av prisen Årets Pool-medlem

Gå til kalenderen på denne linken