Seire ved å dele-prisen 2017

Hvem fortjener å bli satt pris på?

Foreslå kandidater til Seire ved å dele-prisen!

Årets «Seire ved å dele»-jury består av Eirik Munkvold, Mona Kristine Rosvold og juryleder Knut Ivar Mikalsen. Juryen er godt i gang med sitt arbeid, men vil gjerne ha innspill fra medlemmene på gode kandidater. De ber også denne gangen medlemmene nominere kandidater som gjennom kunnskapsdeling og relasjonsbygging «…sammen med flere», har løftet Harstad, sin bedrift eller virksomhet til et nytt nivå.

Juryen minner om kriteriene for tildeling av prisen. Prisen tildeles personer, grupper eller virksomheter som:

  1. Bidrar til byutvikling gjennom støtte og initiering av prosjekter.
  2. Gjennom sin virksomhet har bidratt med betydelige synergieffekter for næringsutvikling i Harstad.
  3. Påvirker og utvikler infrastrukturelle tiltak som positivt påvirker Harstad-bedrifters konkurransekraft i -, og tilgang til regionale, nasjonale og internasjonale markeder.
  4. Utvikler produkter som skaper merverdi og markedspotensiale på tvers av bransjer og utenfor prisvinnerens primære bransjetilhørighet.
  5. Samspiller på tvers av bransjer og trekker med seg lokale samarbeidspartnere i retning av ekspansjon og markedsutvikling.
  6. Tør og vil nye ting som bidrar til at by- og næringsutvikling i Harstad utvider sitt fundament for videre vekst og attraktivitet.

Forslag til kandidater behandles konfidensielt, og kan sendes til ett av jurymedlemmene:

Eirik: eimu@berg-hansen.no
Mona Kristine: mkr@ht.no
Juryleder Knut Ivar: knut.ivar.mikalsen@gmail.com

Tidligere vinnere:
1999: Steinar Hansen og Kjell Joachimsen
2000: Sverre Chr. Utvåg
2001: Ola M Løkholm
2002: Hålogaland Kraft
2003: Børge Ytterstad
2004: Geir Tore Hokland
2005: Marios Musikk
2006: Rolf Olsen
2007: Roanne O`Donnell
2008: Festspillene i Nord-Norge
2009: Steinar Nilsen og Sveinung Haukland
2010:  Hans-Petter Schjelderup
2011:  Ola Eidberg
2012:  Statoil
2013: Knut-Eirik Dybdal
2014: Ola Bremnes

2015: Forsvarets Musikkorps Nord-Norge

2016: Ola Karlsen, HSI