Et matnyttig medlemsmøte

Gode innspill fra medlemmene

Etter årsmøtet i Harstad profileringspool torsdag 16. mars, ble det arrangert medlemsmøte, som ga styret gode og viktige innspill.

Styreleder Kristine Drechsler Hansen presenterte resultatene fra den blodferske spørreundersøkelsen som foreninga har sendt ut til kontaktpersonene i de 70 medlemsbedriftene i profileringspoolen.

– Svarene vi har fått gjennom denne undersøkelsen, og innspillene vi fikk i løpet av medlemsmøtet, gjør oss veldig trygg på at arbeidet vi i styret gjør har solid forankring blant våre medlemmer. På mange måter er responsen og tilbakemeldingene på jobben som gjøres, overveldende, sier styrelederen.

Tillitserklæring

I spørreundersøkelsen, som er besvart av 51 personer, er respondentene bedt om å rangere, på en skala fra 1 til 6, hvor fornøyde de er med produksjonene som Harstad profileringspool er ansvarlige for. Og det er disse svarene som styrelederen, og resten av styret, betrakter som en overveldende tillitserklæring.

– Når medlemmene våre gir alle produksjonene våre godt over fem – på en skala som altså går til 6, sier det seg selv at vi er både glade, og fornøyde. BAKgården får for eksempel karakteren 5,78, Harstadkonferansen 5,41, SVD-festen 5,26, Frokostmøtene 5,15, Patriotaften 5,31, Folk i Parken og lys i TV-tårnet får begge 5,38. Dette betyr at medlemmene er fornøyde med produksjonene vi lager og ikke minst er de fornøyde med hvordan vi løser oppdraget som ligger i profileringspoolens visjon, verdier og mål, sier Hansen.

Ingen endring

I spørreundersøkelsen er da også styret passet sitt påskrevet. På spørsmålet ”hvor fornøyd er du med måten styret jobber”, gir respondentene en vektet karakter på 5,25. Knappe 74 prosent av respondentene vil ikke at styret skal gjøre noen endringer i årshjulet/arbeidsoppgavene.

Lysene i generalhagen, Seire ved å dele-skolen er de to eneste produksjonene som havner under 5, men henholdsvis 4,98 og 4,70.

– Det interessante her er at noen av de som ikke har gjennomført skolen er svært negative, mens de som har gjennomført Seire ved å dele-skolen er ekstremt positive til denne produksjonen, så her har vi kanskje en jobb å gjøre med å bedre kunnskapen om skolen, sier styreleder Kristine Drechlser Hansen.

På medlemsmøtet ble det også diskutert andre saker, blant annet profileringspoolens rolle i Julefryd, hvor mange medlemsbedrifter Harstad profileringspool skal bestå av, Seire ved å dele-turen, TV-tårnet og muligheten til å ”trylle frem” flere overnattingssteder under BAKgården.

Hele spørreundersøkelsen kan du laste ned på denne linken:
Spørreundersøkelse-årsmøte 2016