Ny strategi for profileringspoolen

Mål, strategi og evaluering tema på medlemsmøtet

Hvilken retning skal Harstad profileringspool gå?

Medlemsmøtet etter årsmøtet markerte starten på Harstad profileringspool sin strategiprosess.

– Er dere som medlemmer fornøyde med det vi gjør i dag? Hva skal profileringspoolen gjøre videre? Hvordan skal Harstad profileringspool være organisert? Skal aktiviteten økes, eller skal vi gå ned på aktivitetsnivået? Hva er målene Harstad profileringspool arbeider etter? Er målene godt nok formulert? Hva er styrken til profileringspoolen? Og svakhetene? Hva er viktigst for deg, er det de eksterne produksjonene eller de interne produksjonene? Hvilke muligheter har Harstad profileringspool, og hvilke trusler kan vi identifisere?

Dette var bare noen av spørsmålene amanuensis Olav Daae fra UiT stilte til medlemsmøtet. Daae er hyret inn av styret i profileringspoolen for å gjennomføre en strategiprosess, hvor medlemmene i organisasjonen skal ta stilling til hvordan Harstad profileringspool skal være organisert/drive med de neste 25 årene.

Under medlemsmøtet ble de frammøtte delt i små grupper, som ble bedt om å gi skriftlige tilbakemeldinger til styret og Olav Daae. Disse tilbakemeldingene gir oss et svært godt utgangspunkt for det videre strategiarbeidet.

Hvis du har tanker rundt strategiprosessen som du ønsker å spille inn til Olav Daae, kan du nå han på mail: olav_daae@hotmail.com  eller mob: 915 70 292‬

I løpet av våren vil medlemmene i Harstad profileringspool få tilsendt en spørreundersøkelse, som vi ber våre medlemmer besvare. I tillegg skal Olav Daae intervjue nøkkelpersoner for å samle inn så mye informasjon som mulig. Styret i Harstad profileringspool håper at så mange som mulig vil sette av tid til å besvare spørreundersøkelsen, da denne vil bli et viktig dokument i den videre prosessen.

Harstad profileringspool har i dag følgende eksterne produksjoner:

• Harstadkonferansen

• BAKGÅRDEN

• Lys i TV-tårnet og Generalhagen

• Folk i Parken

I tillegg har Harstad profileringspool følgende interne arrangementer:

• 6 frokostmøter ila. året

• 4 kveldsproduksjoner (sommertur/høstfest/patriotaften/)

• Utenlandstur/Seire ved å dele-turen.