Høstens første frokostmøte

Frokostmøte 7. september 2018
Sted: BDO, Hydrobygget i Kanebogen

Velkommen til frokostmøte

Vi inviterer til høstens første frokostmøte!

Frokostmøte 7. september 2018
Sted: BDO, Hydrobygget i Kanebogen som nå er ny-oppusset av Tian-gruppen.


07.45 – 08.25   Frokost i den nye flotte kantina i Tian-bygget

08.25 – 08.45   Nytt fra Poolen inkludert Bakgården, Jubileum og Strategiprosessen som skal konkluderes.

08.45 – 09.05   Vertsbedriften BDO presenterer seg, nå også med både regnskap og revisjon som en stor bedrift innen økonomi og rådgivning  i regionen.

09.05 – 09.15   Kulturelt  innslag

09.15 – 09.30   Kommunevalg 2019. Nå går toget for dem som vil lede kommunen 2019-2023. Betyr det noe hvem som hopper på i tide.?
Refleksjoner om lokaldemokratiet og også egne erfaringer fra kommunestyret. v/Bård Borch Michaelsen, UIT.

09.30 – 09.50   Samhandling mellom UiT og næringslivet – muligheter og potensiale v/Kriss Rokkan Iversen, prorektor (UiT)

09.50 – 10.00   Nytt fra medlemmene  blant annet fra  SNN om deres «Glød»-arrangement 21. og 22. september.


Forfall meldes på vanlig vis til styret@pool1.no

Vel møtt!

NB! Parkering;
Blir parkering på fyllinga/tomta nord for Hydrobygget; nedkjøring ved havet.
Følg instruksene til parkeringsvaktene som er på stedet.