Innkalling til årsmøte 2016

Innkalling til årsmøte i Harstad profileringspool

Årsmøtet i Harstad profileringspool, 2016, avholdes på Scandic Hotell Harstad torsdag 16. mars kl. 19.00.

Vi gjør oppmerksom på at årsmøtet avsluttes med et medlemsmøte, der det blir en enkel og smakfull servering – inkludert noe godt i glasset. Vi oppfordrer så mange som mulig til å møte. Husk: Vi trekker et festivalpass til BAKgården blant de fremmøtte 🙂

Vel møtt!

Agenda:

  1. Konstituering og godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll
  3. Styrets årsberetning
  4. Regnskap 2016
  5. Innkomne forslag.
  6. Valg av styre
  7. Fastsettelse av styrehonorar.
  8. Valg av valgkomité på tre medlemmer.
  9. Valg av andre tillitspersoner.
  10. Eventuelt

Innkommende forslag skal være styret i hende innen fredag 11. mars.
Forslag sendes på mail til:  styret@pool1.no

Årsregnskap og styrets beretning ettersendes ved forespørsel.

Valg:

Valgkomiteen i Harstad Profileringspool består i dag av Stig Jarl Jensen (OBS), Mona Slåtto Olsen (SNN) og Trond Strøm Hansen (DNB).

Valgkomiteen har vært i sving de siste månedene og mottatt innspill fra styret og medlemmer på aktuelle kandidater. Vi har intervjuet aktuelle kandidater og kommet frem til følgende innstilling:

Situasjonen i styret i Harstad Profileringspool er som følger:

Styreleder Kristine Drechsler Hansen  (Averdi): Ikke på valg
Nestleder Jan Santocono  (Marios Musikk): På valg
Styremedlem Jørn Heyerdahl  (Fargerike Interiør): Ikke på valg
Styremedlem Jan-Arne Kristiansen  (Vizuelli): Ikke på valg
Styremedlem Cathrine Berg  (Hålogaland Kraft Bredbånd): På valg
Styremedlem Line Ravn Munkvold  (Lykke & Lukas): På valg
Styremedlem Bent Myhre  (Caverion): På valg
Valgkomiteens innstilling for årsmøtet 2017 er som følger:
Styreleder Kristine Drechsler Hansen  (Averdi) Ikke på valg
Nestleder Jan Santocono  (Marios Musikk) Foreslås gjenvalgt for 2 nye år
Styremedlem Jan Arne Kristiansen  (Vizuelli) Ikke på valg
Styremedlem Jørn Heyerdahl  (Fargerike Interiør) Ikke på valg
Styremedlem Øystein Sagen  (Eurojuris Harstad) Foreslås valgt for 2 år (Ny)
Styremedlem Line Ravn Munkvold  (Lykke & Lukas) Foreslås gjenvalgt for 2 nye år
Styremedlem Cathrine Berg  (Hålogaland Kraft Bredbånd) Foreslås gjenvalgt for 2 nye år

Valgkomiteen består i dag av Mona Slåtto Olsen (1 år igjen), Trond Strøm Hansen (2 år igjen) og Stig Jarl Jensen (skal erstattes).

Valgkomiteen foreslår at Finn Håkon Jørstad (Advokatfirmaet FINN) erstatter Stig Jarl Jensen i valgkomiteen for de 3 neste år.

I henhold til instruks for valgkomiteen skal valgkomiteen komme med forslag til styrehonorar. Dagens situasjon er som følger:

Styreleder har i 2016 kr. 70.000.-
Styremedlem har i 2016 kr. 30.000.-

Vårt forslag for 2017 er at dette økes til:

Styreleder: kr. 72.000.-
Styremedlem: kr. 31.000.-

På vegne av valgkomiteen,
Mona, Trond og Stig