Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Harstad profileringspool

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Harstad profileringspool

Ekstraordinær generalforsamling i Harstad profileringspool avholdes på Scandic Hotell Harstad fredag 10. november kl. 12.00.

Styret i Harstad profileringspool innkaller til ekstraordinær generalforsamling.

Agenda:

  1. Konstituering og godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll.
  3. Ansettelse i Harstad profileringspool.
    Styret ber generalforsamlingen om mandat til å gå i dialog om ansettelse i Harstad profileringspool.
  4. Valg av nytt medlem til valgkomitéen.
    Finn Håkon Jørstad som i dag sitter i valgkomitéen, har tredd ut av komitéen og skal erstattes.

Valg:

Valgkomitéen i Harstad profileringspool består i dag av Mona Slåtto Olsen (SNN), Trond Strøm Hansen (DNB) og Finn Håkon Jørstad (Advokatfirmaet Jørstad). Finn Håkon Jørstad har tredd ut av valgkomitéen og skal erstattes av et nytt medlem.

Hilsen styret i Harstad profileringspool