Kulturnæring som byutvikler

En rapport fra By:larm

Samarbeid er nøkkelen til suksess!

Helt siden starten har vi i Harstad profileringspool visst at nøkkelen til suksess er samarbeid. Nå satser også resten av verden på å bli bedre ved å utvikle samarbeidet på tvers av bransjene!

Seire ved å dele er nøkkeloppskriften som Oslo nå bruker når de satser på å løfte reiselivsnæringen og de kreative næringene (arrangement, musikk, film, arkitektur, museer, kunst mm.)

– Reiselivsnæringen og de kreative næringene har et stort potensiale for å samarbeide mer og bedre for å øke verdiskapingen. (…) Arrangement er viktig for både reiseliv, lokal stedsutvikling og samfunnsøkonomien både i Oslo og Norge. Opplevelsesbasert verdiskaping (uten hotell, servering og transport) står allerede for over 4,5 milliarder i omsetning i Oslo og sysselsatte cirka 4.500 personer i 2015. Ser vi på hele besøksnæringen, var omsetningen i 2015 14,2 mrd., skriver Arena Oslo i sin søknad til Innovasjon Norge.

Festival- og eventsjef Jan Santocono og produsent Børge Hoseth fra Harstad profileringspool/Bakgården var forrige uke delegater på bransjefestivalen By:Larm i Oslo. I tillegg til et vell av musikalske opplevelser, bød bransjetreffet også på en rekke seminarer som omhandlet byutvikling/urbanisering med fokus på de kreative næringenes betydning.

– Kulturminister Trine Skei Grande var inne på det samme da hun foretok den offisielle åpningen av By:larm, hvor hun påpekte at kultur og næring må samarbeide mer og bedre, og at offentlig- og privat samarbeid også må bli bedre innenfor kulturnæringene. Direktøren for Kulturrådet, Kristin Danielsen, informerte også om satsingen på de kreative næringene og de nye støtteordningene som er laget for å få et mer robust og ikke minst lønnsomme miljøer i Norge, sier Santocono og Hoseth.

De to lot seg også inspirere av innspill fra prosjektene “Music Cities”, og arbeidet med å innføre “Night mayors”, som de har i London og Amsterdam, som sørger for at musikkens positive ringvirkninger i blir løftet fram i lyset.

– Musikk gjør byer bedre. Musikk gjør byene rikere og skaper inntekter for enkeltindivider, selskaper og byen selv. Musikk gjør byen mer levende. Musikk skaper jobber og ferdigheter. Musikk fremmer sosial integrering. Musikk- og kultur er en svært viktig del av en bys DNA. En by som legger forholdene til rette for at det skal finnes et rikt musikk- og kulturtilbud til alle, sørger samtidig for at innbyggernes livskvalitet øker.