Tirsdag 6.oktober inviterer vi til medlemsmøte.
Under årsmøtet i 2019 kom følgende ønske:
«Årsmøtet i Harstad Profileringspool ber styret ta initiativ overfor Harstadregionens næringsforening for å få utredet om et nærmere samarbeid mellom Profileringspoolen og HRNF kan styrke næringsutvikling i Harstad»

Det ble i Årsmøtet 2020 besluttet å behandle saken om samarbeid med HRNF og Harstad Profileringspool i et medlemsmøte.
Kontakten mellom foreningene er god og vi ønsker medlemmenes innspill til videre samarbeidsformer.

Meld deg på møte her.