Medlemsmøte i Harstad profileringspool 2018

VIKTIG MEDLEMSMØTE!

VIKTIG MEDLEMSMØTE!

Tid: Torsdag 4/10 kl 18.00
Sted: Thon hotel

Nå kan du være med å påvirke Harstad profileringspool sin framtid!

Styret i Harstad Profileringspool innkaller med dette til et åpent medlemsmøte torsdag 4. oktober kl. 18.00 på Thon Hotel.

Vi ønsker å informere om de resultater og funn som foreligger etter spørreundersøkelser og dybdeintervjuer i forbindelse med Harstad profileringspool sin stategi prosess.

Styret ønsker i medlemsmøtet å forankre strategien hos medlemmene før vi tar de endelige valgene for veien videre.

Tema for medlemsmøte

Evaluering av års-hjulet

– Harstadkonferansen
– Frokostmøter
– Patriotaften
– Folk i Parken
– Seire ved å dele-tur
– Sommerproduksjon
– Bakgården
– Høstproduksjon
– Lys i Tv tårnet/generalhagen

Viktig sak vil være drøftelse av Bakgården, som følge av tilbakemeldinger gitt i spørreundersøkelsen.

Etter årets Bakgård aktualiseres behovet for å redusere både den økonomiske og den organisatoriske riskoen for Harstad profileringspool. Samtidig ser vi flere fordeler med å spisse den videre drift i en egen organsisasjon.

Styret skisserer under 3 alternativer for drøftelse:


Alt 1:
   Legge Bakgården (konsept, utstyr osv.) ut for salg.


Alt 2: 
 Skille ut Bakgården i eget selskap med Poolen eneste aksjonær.  I tilfelle kan man skyte inn eiendeler og penger som aksjekapital. Utfordringen er å reise nok kapital til at man sikrer drift frem til inntekter fra festivalen i 2019 kommer inn.


Alt 3:
   Skille ut Bakgården i eget selskap med Poolen som en av flere aksjonærer.  På denne måten kan man hente inn frisk kapital for å sikre videre drif.


Dette er årets viktigste møte i Harstad profileringspool.

Vi håper å se dere alle!

Mvh. styret i Harstad profileringspool

Forfall meldes styret@pool1.no