Bent Myhre ble takket av

Sagen nytt styremedlem i Harstad profileringspool

Advokat Øystein Sagen er nytt styremedlem i Profileringspoolen. Han erstatter Bent Myhre, som takket for seg etter seks år i styret.

Øystein SagenDet ble klart etter årsmøtet i Harstad profileringspool torsdag 16. mars. Øystein Sagen er advokat og partner ved harstadkontoret til Eurojuris, en sammenslutning av 15 selvstendige advokatfirmaer, der Sagen også er styremedlem. Bergenseren har for øvrig hatt en rekke styreverv i ulike organisasjoner, samt flere tillitsverv innen idretten.

– Vi er glade for at Øystein Sagen nå blir en del av styret i Harstad profileringspool. Som mangeårig medlem og kontaktperson kjenner vi han godt, og vi er sikker på at vi kommer til å nyte godt av Øysteins kunnskap og arbeidskapasitet i den videre utviklinga av profileringspoolen, sier styreleder Kristine Drechsler Hansen.

Gjenvalgt

På årsmøtet ble nestleder Jan Santocono og styremedlemmene Cathrine Berg og Line Ravn Munkvold gjenvalgt for to nye år. Jørn Heyerdahl og Jan-Arne Kristiansen var ikke på valg.

Bent Myhre trer ut av styret i Harstad profileringspool etter seks år. Han har med sin erfaring fra næringslivet vært en viktig bidragsyter til den utviklingen Harstad profileringspool har hatt disse årene.

– Vi er utrolig takknemlige for den jobben Bent har gjort for både Harstad profileringspool og Harstad i disse årene. Vi er et hardtarbeidende styre som er avhengig av at alle styremedlemmene legger ned en stor innsats for at vi skal greie å få på plass alle de produksjonene som vi er ansvarlig for. Uten denne ekstraordinære, frivillige innsatsen, greier vi ikke å få til alt som profileringspoolen gjør i løpet av et år, sier styreleder Kristine Drechsler Hansen.

Trer ut

Et enstemmig årsmøte fulgte også valgkomiteens innstilling på ny valgkomité. Stig Jarl Jensen trer ut av valgkomiteen etter å ha sittet ut funksjonstiden på tre år. Nytt medlem er Finn Håkon Jørstad. I tillegg består komiteen av Mona Slåtto Olsen og Trond Strøm Hansen.

Seire ved å dele juryen ble også gjenvalgt, med Knut Ivar Mikalsen som leder, og Mona Kristine Rosvold og Eirik Munkvold som medlemmer.