Neil Peterson

Hvordan Liverpool som by ristet
av seg historien om sosialt forfall

Hvordan Liverpool som by ristet av seg historien om sosialt forfall

Neil Peterson som kommer fra Liverpool for å fortelle den fantastiske historien om hvordan en by har klart å skape en formidabel vekst og en ny fortelling om en by som på 70 og 80-tallet var preget av den giftige fortellingen om sosialt forfall.

DOBLET SIN ØKONOMI

En viktig milepæl i denne snuoperasjonen var tildelingen til Liverpool som Europeisk kulturhovedstad for 2008. Det alene endret ikke Liverpools skjebne. Allerede tidlig på 90-tallet var flere politikere og investorer begynt å se potensialer for den gamle dokkbyen. Deres dristige ambisjon om igjen å bli en Europeisk by å regne med fikk en «sluttlinje» for allerede planlagte og strategiske prosjekter. Enda flere ideer kom til og bidro til at Liverpool nå 10 år etter at de var Europeisk kulturhovedstad har Englands nest største økonomiske vekst  tett bak London.

Alle problemer er ikke løst i Liverpool, men byen føler seg, og agerer forskjellig. Det finnes tall som kan illustrere den store økonomiske gevinst. En av Storbritanias ledende tenke-tanker har konkludert med at det siden 1998-omtrent da søknadsprosessen begynte -så har Liverpools økonomi vokt seg dobbel så stor.

GJENVUNNET SIN SELVTILLIT

Viktigst av alt er det kanskje at befolkningen i Liverpool har gjenvunnet sin selvtillit og er blitt forelsket i byen igjen. Derfor ble tiårs -jubileet for Liverpool som Europeisk kulturhovedstad rene kjærlighetsfesten.

Neil Peterson var sentral i hele denne vekst-perioden for Liverpool og reiser nå rundt i hele verden for å fortelle den nye historien om Liverpool og hvordan de kom dit.
25. januar skal Neil fortelle den på Harstadkonferansen som denne dagen arrangeres for 20. gang.