Ny dato for årsmøte – 9. april

Innkalling til årsmøte i Harstad profileringspool

Årsmøtet i Harstad profileringspool, avholdes på Thon Hotel Harstad tirsdag 9. april kl. 19.00.

Vi gjør oppmerksom på at årsmøtet avsluttes med en temakveld der det blir en enkel servering – inkludert noe godt i glasset. Vi oppfordrer så mange som mulig til å møte.

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll
  3. Styrets årsmelding
  4. Regnskap 2018
  5. Innkomne forslag
  6. Valg av styre
  7. Fastsettelse av styrehonorar
  8. Valg av valgkomité på tre medlemmer
  9. Valg av andre tillits personer
  10. Eventuelt

Innkommende forslag må være styret i hende innen tirsdag 2. april. Forslag sendes på mail til: styret@pool1.no

Av hensyn til mat bestilling ønskes tilbakemelding om hvem som kommer til: styret@pool1.no

Vel møtt!