Ola Karlsen

Vinner av Seire ved å dele-prisen 2017

Juryens begrunnelse for å tildele Seire ved å dele-prisen til Ola Karlsen

Her kan du lese juryens begrunnelse for hvorfor Ola Karlsen i Harstad Skipsindustri ble tildelt Seire ved å dele-prisen 2016. Begrunnelsen ble fremført under Seire ved å dele-festen i Nordic Hall 20. januar 2017:

“Årets jury har bestått av Eirik Munkvold, Mona Kristine Rosvold og Knut Ivar Mikalsen.

Seire ved å dele-prisen skal understøtte poolens visjon ”seire ved å dele”, og mål vedrørende by-, region og næringsutvikling. Den er en helt spesiell pris – den skiller seg ut og har andre kriterier og retningslinjer enn de andre flotte prisene som deles ut her i byen.

Visjonen ”Seire ved å dele” handler først og fremst om å få mennesker til å skape nye og bedre løsninger for fremtiden sammen med flere. Få til ting, sammen med flere.

Det handler om eierskap til en felles visjon, det handler om å dele kunnskap, og det handler i aller høyeste grad om styrken i kommersiell relasjonsbygging. Prisen er IKKE en premiering, den er først og fremst en markering av en ønsket adferd. Altså en stimulering og oppfordring til en type adferd som bringer Harstad-samfunnet, alle vi som bor og virker her, til nye høyder.

Juryen har mottatt og vurdert hele 18 forslag.

Årets prisvinner har i mange år bidratt til å realisere en rekke nye byutviklingsprosjekter som har løftet mulighetene for Harstad-samfunnet til å vokse, og gjort flere bedrifter mer konkurransedyktige.

Prisvinneren har på mange måter ”seilt under radaren” og i stor grad unngått offentlighetens lys når de ulike prosjektene og ideene ble planlagt og satt ut i livet. Ikke fordi prisvinneren nødvendigvis hadde spesielt ønske om det, men fordi det var andre som hadde ansvaret for å bringe ideene og planene til offentligheten.

Det er mange som har nytt godt av prisvinnerens kompetanse og evne til å tilføre beslutningstakere tilstrekkelig kunnskap til å ta bedre beslutninger. Inklusive også tidligere vinnere av seire ved å dele-prisen.

Prisvinneren var nesten ferdig med sin legeutdannelse før han hoppet over på siviløkonomistudiet. I sin tid var prisvinneren landets yngste administrerende direktør for ett av kraftselskapene i regionen. Senere har han hatt et utall oppdrag som økonomisk rådgiver for en rekke virksomheter samtidig som han sammen med gode medarbeidere bygde opp Nord-Norges største regnskap- og økonomisk rådgivningskontor.

Som sekretær for flyplassutvalget la han, sammen med blant annet Arnljot Norwich og Andreas Bergland, grunnlaget for en ny og moderne terminalbygning på Evenes.

Tidligere seire ved å dele-vinner Steinar Hansen uttalte følgende om prisvinneren i sin tid : ”Han har en meget god nese for den næringspolitiske sfære”. Det var nok derfor han ofte var sett på som en av Steinar Hansen viktigste medspillere. Det samme med Trondenes Historiske Senter, hvor han sammen med tidligere prisvinnere Steinar Hansen og Rolf Olsen, var helt avgjørende for realiseringen av.

I dag er prisvinneren en godt synlig administrerende direktør for et betydelig selskap i Harstad-sammenheng. Han ”seiler ikke lenger under radaren”. Virksomhetene han leder har betydd mye for Harstad og Nord-Norge i 120 år. Selvfølgelig har også denne bedriftslederen vært avhengig av å ha med seg gode partnere og medarbeidere, men tiden er inne for å markere en type næringslivsleder som Harstad og Norge godt tåler flere av.

I tillegg til å ha bidratt med kapital og kompetanse inn i en rekke prosjekter utenfor bedriftens kjerneområder, sitter prisvinneren helt i front i utvikling av en helt ny bydel i Harstad, nemlig området som skal binde sammen Harstad sentrum og Sjøkanten senter. Juryen har oppfattet at det ligger flere utviklingsprosjekter på tegnebordet, men skjønner at prosjektene skal realiseres bit for bit.

Til nå kan vi konstatere :

  • En gjennomført restaurering av Andreas Linds Gate 3 som gjør den til et tilgjengelig kulturprosjekt for Harstad. Dette setter fokus på Harstads avglemte jekteskipper-historie
  • At det nå bygges en ny kulturscene i Harstad gjennom restaureringen av Støyperiet i år
  • At det er bestilt 8 skulpturer i samarbeid med Statoil gjennom prosjektet ”Lyset i nord”. Det første skulptur-oppdraget gikk for øvrig til Harstad-kunstneren Ingeborg Annie Lindahl
  • At han har bidratt til støtte av utgivelsen av kunstboka ”Omstilling” med åtte fotografer og forfattere fra her nord. Boka kommer for øvrig ut 4.mars på forlaget ”Utenfor allfarvei” i Harstad
  • At det er gitt gaver i form av helte nytt kjøkkenutstyr til ”Fontenehus Harstad” som etableres i mai i år.

Uttrykket ”alt henger sammen med alt” virker også å ha fått et sentralt fotfeste i prisvinnerens filosofi.

Juryen vil også berømme selskapets aksjonærer og styremedlemmer for å ha lagt godt til rette for at selskapets daglige leder får utnyttet sine egenskaper til sitt ytterste, til beste for eiere, ansatte, Harstad-samfunnet og landsdelen for øvrig.

Juryen har besluttet at vinneren av Seire ved å dele-prisen 2016 er:

OLA KARLSEN

Harstad 20.januar 2017

                                                                                                                                               

Knut Ivar Mikalsen          Mona Kristine Rosvold               Eirik Munkvold

Juryens leder                     Jurymedlem                                   Jurymedlem”