Om oss

Vi ønsker å seire ved å dele.

Bli med, så kan vi sammen gå fra ord til handling!

Harstad profileringspool ble etablert i februar 1993.
Vår visjon – “Seire ved å dele” – skal være fundamentet i alt vi gjør. Og det handler først og fremst om å skape bedre bedrifter, større innsats for fellesskapet og en mer attraktiv by.

Hvem er vi og hva gjør vi:

 • 70 medlemsbedrifter.
 • Ca 5000 ansatte i bedriftene.
 • Visjonen Seire ved å dele!
 • Verdiene humørfylt, annerledes, engasjerende, attraktiv.
 • Jobber hardt for bedre bedrifter og en mer attraktiv by å bo i.

Arrangør av:

 • Harstadkonferansen
 • Folk i parken
 • Seire ved å dele-skolen

Du inviteres til å lære mer om Harstad profileringspool og komme med nye ideer som gjør deg, din bedrift, Harstad profileringspool og Harstad bedre!
Ta kontakt med oss og vær med å Seire ved å dele.

Historien

Seire ved å dele handler først og fremst om å skape bedre bedrifter og en mer attraktiv by!

Seire ved å dele-tur

Harstad Profileringspool drar hvert år på en Seire ved å dele-tur som er meget populær. Fagdagen holder alltid høyt nivå. Samtidig skal man aldri undervurdere ideene og samhandlingen som skapes når hverdagen, møtebordet og power-point-presentasjonen er langt unna.

Dette er en viktig del av nettverksbyggingen og relasjonene bedriftene mellom.
Nye forretningspartnere og avtaler er blitt inngått over et godt måltid med i hyggelige omgivelser.

Her er en oversikt over de turene HPP har vært på:

1997: Newcastle
1998: London
2000: Stockholm
2001: Aarhus
2002: Nice
2003: Paris
2004: Dublin
2005: Praha
2006: Tallin
2007: London
2008: Budapest
2009: Sicilia
2011: St. Petersburg
2012: Bilbao
2013: Brattislava
2014: Lisboa
2015: Toscana
2016: Edinburgh
2017: Gdansk

2018: Wien

2019: København

2022: Praha

Tidligere styreledere

Her er en oversikt over tidligere styreledere i Harstad Profileringspool:

1993-1994: Vidar Haukebøe, Statoil
1994-1995: Gunnar Berg, Bohus
1995-2004: Rolf Olsen, Nordic Hotellene
2004-2007: Knut Ivar Mikalsen, Yggdrasil Management AS
2007-2007: Merete Jakobsen Klæboe, Galant AS
2007-2008: Vidar Haukebøe, StatoilHydro (for Merete Jakobsen Klæboe pga sykdom)
2008-2010: Bjørn Ludvigsen, Hålogaland Kraft AS
2010-2014: Bjørn Isaksen, Umoe, iTet AS
2014-2016: Trond Strøm Hansen, DNB
2016-2018: Kristine Drechsler Hansen, Averdi
2018- 2019: Rolf Olsen, ROC
2019- 2020:Lillian Mathisen, Braathe Gruppen AS
2020-           Håkon Vahl, MAT av Vahl

Seire ved å dele prisen

Rettningslinjer for prisen «Seire ved og dele» og oversikt over tidligere vinnere.

1. Mål og intensjon:

Prisen skal stimulere til realisering av Harstad Profileringspool sine visjoner, verdier og målsettinger.
Prisutdelingen skal også markedsføre Harstad Profileringspool som Harstads mest attraktive miljø for bedrifts- og byutvikling.

2. Prisen

Prisen består av en plankett og et stipend på (veiledende) kr. 10.000,-.
(beløpet har vært justert opp gjennom årene og er høynet av styret til kr. 25.000)

3. Prisen tildeles….., -kriterier.

Prisen tildeles personer, grupper eller virksomheter som:

 1. Bidrar til byutvikling gjennom støtte og initiering av prosjekter.
 2. Gjennom sin virksomhet har bidratt med betydelige synergieffekter for næringsutvikling i Harstad.
 3. Påvirker og utvikler infra-strukturelle tiltak som positivt påvirker Harstad-bedrifters konkurransekraft i -, og tilgang til regionale, nasjonale og internasjonale markeder.
 4. Utvikler produkter som skaper merverdi og markedspotensiale på tvers av bransjer og utenfor prisvinnerens primære bransjetilhørighet.
 5. Samspiller på tvers av bransjer og trekker med seg lokale samarbeidspartnere i retning av ekspansjon og markedsutvikling.
 6. Tør og vil nye ting som bidrar til by- og næringsutvikling i Harstad utvider sitt fundament for videre vekst og attraktivitet.

Samme person/gruppe kan ikke motta prisen flere ganger.

4. Kandidater til prisen

Styret i Harstad Profileringspool velger en jury.

Medlemsbedrifter i Harstad Profileringspool kan foreslå kandidater til prisen innen 2 måneder før tillyst utdeling. Juryen for prisen vurderer foreslåtte kandidater etter prisutdelingens kriterier og beslutter hvem som eventuelt skal motta prisen.

5. Prisutdelingen

Dersom juryen blandt kandidatene finner en verdig vinner av prisen skal denne deles ut på Harstad-konferansen eller ved tilsvarende anledning. Utdelingen av prisen skal markeres ved en presentasjon av prisvinneren med et særlig fokus på de aktiviteter som har appelert til prisutdelingens kriterier.

Tidligere års vinnere:

Stipendiet «Seire ved å dele»:

1999: Steinar Hansen & Kjell Joachimsen
2000: Sverre Utvåg
2001: Ola M Løkholm
2002: Hålogaland Kraft AS
2003: Dr. Børge Ytterstad
2004: Geir Tore Hokland, Seaworks
2005: Marios Musikk
2006: Rolf Olsen
2007: Roanne O`Donnell, Art`Gymsal
2008: Festspillene i Nord-Norge ved Birger Carlsen
2009: Steinar Nilsen og Sveinung Haukland
2010: Hans Petter Schjelderup
2011: Ola Eidberg, Byggesystemer
2012: Statoil
2013: Knut-Eirik Dybdal
2014: Ola Bremnes
2015: Forsvarets musikkorps Nord-Norge
2016: Ola Karlsen
2017: Line Ravn Munkvold, Lykke & Lukas
2018: Nina Margrethe Dons-Hansen
2019: Harstad Pride

Årets poolmedlem

Årlig har det vært kåring av årets poolmedlem. Her er listen over vinnere fra starten i 1997.

1997: Grete Wigen, Braathens
1998: Kjell-Helge Markussen, Norsk Iskrem
1999: Rolf Olsen, Nordic Hotellene, Gunnar Berg, Bohus
2000: Bjørn Akselsen, Norsk medisinaldepot
2001: Knut Ivar Mikalsen, Harstad Tidende AS
2002: Henry Arne Hansen, Harstad Tidende AS
2003: Frank Tore Lind, Seaworks AS
2004: Bjørn Birkeland, Telenor Telehuset AS
2005: Nina Christiansen, VIA Travel
2006: Steinar Kolbeinsen, BDO Noraudit
2007: Heidi Angel Berntsen, Høgskolen i Harstad
2008: Bent Myhre, YIT
2009: Jørn Heyerdahl, Kulør Interiør AS
2010: Jan Santocono, Marios Musikk AS
2011: Øyvind Eidberg, Byggesystemer
2012: Cathrine Berg, Hålogaland ikt AS
2013: Stig-Jarl Jensen, Coop OBS Harstad
2014: Kristine Drechsler Hansen, Averdi
2015: Trond Strøm Hansen, DNB
2016: Ketil Eilertsen, Aktiv Media
2017: Line Ravn Munkvold, Lykke & Lukas
2018: Idar Brendmo, Elinstallatøren
2019: Jan Arne Kristiansen, Vizuelli

2020: Håkon Vahl, Mat av Vahl

2021: Karl Erik Arnesen, UiT

Ansatte og styret

Styret og administrasjon

Håkon Vahl

Styreleder
Håkon Vahl er kjøpmann og daglig leder av Mat av Vahl
Håkon kan treffes på hakon.vahl@gmail.com og mobil 93 20 72 53

Ida Vingerhagen

Styrenestleder
Ida Vingerhagen jobber som daglig leder i Neumann Bygg Harstad
Ida treffes på  iv.harstad@neumann.no og mobil 415 61 562

Ramona Hegrenes

Styremedlem
Ramona Hegrenes jobber som markedsdirektør for Harstad Tidende
Ramona treffes på rh@ht.no og mobil 481 70 909

Øystein Sagen

Styremedlem
Øystein Sagen er jurist i Advokatfirmaet Eurojuris Harstad
Øystein treffes på oystein.sagen@eurojuris.no og mobil 957 03 224

Rikke Gürgens Gjærum

Styremedlem
Rikke Gürgens Gjærum er viserektor på UiT Norges arktiske universitet
Rikke treffes på rikke.g.gjarum@uit.no og telefon 77 05 83 30

Sissel Lillegård Breimo 

Styremedlem
Regionsjef Troms og Finnmark – Toma Facility Norge 
Sissel kan treffes på sissel.lillegard.breimo@toma.no og mobil 91 11 27 20

Michelle Behrens Johansen

Styremedlem
Salgsrådgiver Polarkraft
Michelle kan treffes på michelle.johansen@polarkraft.no og mobil 41 37 91 50 

Visjon og verdier

Visjon, misjon, verdier og mål

Visjon:

Seire ved å dele!

Misjon:

Harstad profileringspool skal være et attraktivt miljø i Harstad for leder- og byutvikling gjennom å involvere seg i prosjekter som er i tråd med Harstad profileringspool sine verdier.

Verdier:

 • Humørfylt
 • Annerledes
 • Engasjerende
 • Attraktiv
 • Samarbeidsvillig

Målene

 • Tørre og ville nye ting
 • Lage attraktive opplevelser
 • Fremme lederutvikling og samhandling
 • Positiv bedrifts- og byutvikling

Vedtekter og instrukser

Vedtekter

§1: Harstad profileringspool skal bestå av bedrifter fra ulike bransjer som har interesse av byutvikling.

§2: Harstad profileringspool skal ha som formål å fremme byutvikling og gjennom dette skape et større markedsgrunnlag for medlemmene.

§3: Medlemsskap i Harstad profileringspool koster kr. 25.000,- for A-medlemmer, og kr. 15.000,- for B-medlemmer. Alle medlemmene forplikter seg til toårig medlemsskap. B-medlemsskap kan ikke inngås av bedrifter med mer enn 4 årsverk.

§4: Styret kan ekskludere et medlem dersom det over tid opptrer i strid med Harstad profileringspool sin visjon, misjon, verdier og mål. Det samme gjelder dersom medlemmet opptrer på en slik måte at Harstad profileringspool sitt omdømme svekkes.  Styret kan også ekskludere et medlem dersom oppgjør relatert til medlemskontigent og/eller deltakelse i ett eller flere av Harstad profileringspool sine produksjoner går til inkasso. Eksklusjon skal ikke foretas uten at partene har vært i dialog. Styrets vedtak kan ankes til Årsmøtet.

§5: Alle ansatte hos medlemsbedriftene er valgbare til styret i Harstad profileringspool som skal bestå og ledes av syv representanter, leder, nestleder og fem styremedlemmer. Valgperioden for styremedlemmene er to år, slik at fire henholdsvis tre styremedlemmer er på valg annethvert år. Leder og nestleder velges ikke samme år. Styret konstituerer selv nestleder blant styrets medlemmer.

Styret kan opprette et arbeidsutvalg (AU) bestående av tre representanter fra styret og ansatte som forestår driften mellom styremøtene. Styreleder skal alltid være med i AU. Styret leder virksomheten i Harstad profileringspool, og tar opp nye medlemmer ved enstemmige vedtak. Ved uenighet kan mindretallet kreve ekstraordinært årsmøte.

§6: Det ordinære årsmøtet skal hvert år innen utgangen av mars behandle:

 1. Styrets årsmelding.
 2. Regnskap.
 3. Innkomne forslag.
 4. Valg av styre.
 5. Fastsettelse av styrehonorar.
 6. Valg av valgkomité på tre medlemmer.
 7. Valg av andre tillitsmenn.

§7: Vedtektsendringer kan gjøres både på ordinære og ekstraordinære årsmøter. Forslag om slik endring må være styret i hende fire uker før årsmøtet og være sendt medlemmene senest to uker før årsmøtet.
Årsmøtet kunngjøres ved skriftlig informasjon til medlemmene.

§8: Harstad profileringspool kan oppløses ved 3/4 flertall på årsmøte. Eventuelle midler som poolen disponerer ved oppløsning, skal tildeles ett eller flere veldedige formål.

§9: Sikkerhet under Harstad profileringspool sine arrangementer: 

«Harstad profileringspool skal ha fokus på sikkerhet i alle faser og leveranser under sine produksjoner og arrangement. Dette innebærer at Harstad profileringspool skal bruke leverandører og medarbeidere som har sikkerhet i fokus og forstår at det er viktig å tenke sikkerhet».

 

Instruks for valgkomiteen:

A: Valgkomiteen velges av årsmøtet for ett år av gangen.

B: Valg av valgkomiteen skjer ved flertallsvalg. Valget kan skje skriftlig eller ved håndsopprekning etter vedtak av årsmøtet.

C: Forslag til ny valgkomité legges frem av valgko­miteen.

D: Valgkomiteens formann velges av årsmøtet.

E: Ingen kan sitte i valgkomiteen for mer enn 3 år av gangen (gjenvalg for 1 år).

F: Valgkomiteen skal senest 2 uker før årsmøtet gi sin innstilling til styret som sender innstillingen ut sammen med de øvrige årsmøtepapirene.

G: Valgkomiteen kan innhente råd fra styret, ansatte og medlemmer for å utarbeide sin inn­stilling til årsmøtet. Valgkomiteen tar selv initiativ til slike møter eller kontakter.

H: Årsmøtet skal påse at valgkomiteen har en fornuftig balanse i forhold kompetanse, mangfold og uavhengighet. Harstad profileringspool sin historie, visjon, verdier og målsettinger skal danne utgangspunkt for valgkomi­teens arbeide.

I: Valgkomiteen skal ta hensyn til myndighetenes krav om likestilling.

J: Valgkomiteen skal også årlig ta stilling til styrehonorar som legges frem på årsmøtet.


Instruks for Seire ved å dele-jury:

1. Juryens oppgave er å bruke gjeldende retningslinjer for å identifisere en vinner av prisen som årlig utdeles i forbindelse med Harstadkonferansen. Begrunnelsen skal dokumenteres skriftlig.

2. Juryen skal bestå av 3 medlemmer og velges blant ansatte i Harstad profileringspool sine medlemsbedrifter.

3. Medlemmene velges for ett år av gangen, og maksimal funksjonsperiode er 5 år.

4. Styrets valg av jury presenteres på årsmøtet. Juryen utnevner selv sin leder.

5. Juryen skal senest 4 uker før planlagt prisutdeling presentere sin innstilling til styret før endelig avgjørelse.