Årsmøtet valgte ny styreleder

Rolf Olsen valgt til ny styreleder

Rolf Olsen ble valgt til ny styreleder, mens Lillian Mathisen ble innvalgt som nytt styremedlem under årsmøtet til Harstad profileringspool i forrige uke.

Dermed er det klart at Olsen igjen får hånd om lederklubba i profileringspoolen, et verv han også hadde fra 1995-2004.

Et svært godt besøkt årsmøte – hele 33 personer hadde tatt turen til Thon Hotell – hadde ingen merknader til styrets årsmelding og regnskap for 2017.

Det nye styret i Harstad profileringspool består nå av Rolf Olsen (ny), Lillian Mathisen (ny), Kristine Drechsler Hansen (gjenvalg), Jørn Heyerdahl (gjenvalg), Line Ravn Munkvold (ikke på valg), Øystein Sagen (ikke på valg) og Cathrine Berg (ikke på valg).

Jan Santocono og Jan-Arne Kristiansen ble takket av etter henholdsvis ni- og to års innsats som styremedlemmer.

I tillegg erstattet Lisbeth Ringstad Mona Slåtto Olsen i valgkomiteen (valgt for 3 år). Valgkomiteen består i tillegg av Trond S. Hansen og Richard Bendiksen.

Lisbeth Ringstad erstattet også Eirik Munkvold i Seire ved å dele-juryen, som i tillegg består av Knut Ivar Mikalsen og Mona Kristine Rosvold.

Årsmøtet vedtok også en rekke tekstendringer i vedtektene, som i all hovedsak gikk ut på å få en enhetlig og lik skrivemåte av Harstad profileringspool.

Vedtektene finner du på denne linken.

Styrets årsmelding kan du laste ned på denne linken.