seire ved å dele

Seire ved å dele-prisen 2016

Hvem skal bli den heldige..?

Foreslå kandidater til Seire ved å dele-prisen!

Årets «Seire ved å dele»-jury består av Eirik Munkvold, Mona Kristine Rosvold og Knut Ivar Mikalsen. Juryen er godt i gang med sitt arbeid og hadde sitt første møte allerede i mai.  Juryen vil gjerne ha innspill fra medlemmene, og ber denne gangen medlemmene om å tenke spesielt på mulige kandidater som gjennom kunnskapsdeling og relasjonsbygging «…sammen med flere», har løftet Harstad, sin bedrift eller virksomhet til et nytt nivå.

Juryen minner om kriteriene for tildeling av prisen. Prisen tildeles personer, grupper eller virksomheter som:

  1. Bidrar til byutvikling gjennom støtte og initiering av prosjekter.
  2. Gjennom sin virksomhet har bidratt med betydelige synergieffekter for næringsutvikling i Harstad.
  3. Påvirker og utvikler infra-strukturelle tiltak som positivt påvirker Harstad-bedrifters konkurransekraft i -, og tilgang til regionale, nasjonale og internasjonale markeder.
  4. Utvikler produkter som skaper merverdi og markedspotensiale på tvers av bransjer og utenfor prisvinnerens primære bransjetilhørighet.
  5. Samspiller på tvers av bransjer og trekker med seg lokale samarbeidspartnere i retning av ekspansjon og markedsutvikling.
  6. Tør og vil nye ting som bidrar til by- og næringsutvikling i Harstad utvider sitt fundament for videre vekst og attraktivitet.

Forslag til kandidater behandles konfidensielt, og kan sendes til ett av jurymedlemmene:

Eirik: eimu@berg-hansen.no
Mona Kristine: mkr@ht.no
Knut Ivar: knut.ivar.mikalsen@gmail.com

Tidligere vinnere:
1999: Steinar Hansen og Kjell Joachimsen
2000: Sverre Chr. Utvåg
2001: Ola M Løkholm
2002: Hålogaland Kraft
2003: Børge Ytterstad
2004: Geir Tore Hokland, Seaworks
2005: Marios Musikk
2006: Rolf Olsen
2007: Roanne O`Donnell
2008: Festspillene i Nord-Norge
2009: Steinar Nilsen og Sveinung Haukland,  Nilsen & Haukland AS
2010:  Hans-Petter Schjelderup, Childrens Burn Care Foundation
2011:  Ola Eidberg, Byggesystemer
2012:  Statoil
2013: Knut-Eirik Dybdal
2014: Ola Bremnes

2o15: Forsvarets Musikkorps Nord-Norge