Lær av historien – slipp ideene løs!

Vi ønsker å seire ved å dele.

Velkommen til Seire ved å dele-skolen. Vi håper du er motivert til å lese, høre, diskutere og lære av historien.

Og ikke minst at du blir inspirert til nye ideer og forsterket innsats for din bedrift og fellesskapet.

Gjennom Seire ved å dele-skolen skal du også lære hvordan kunnskapsdeling og relasjonsbygging kan løfte deg og din bedrift til et nytt nivå.

Å skape større merverdi og mer motiverte ansatte som vil snakke godt om sin bedrift er vel noe alle kan tenke seg. Og at det skapes nye og verdifulle ideer er vel heller ikke å forakte. Og ved å bygge sterkere bedriftskultur, dele kunnskap og utnytte styrken i arenaadferd og kommersiell relasjonsbygging, er vi overbevist om at din bedrift kan løftes til et nytt nivå. Vi i Harstad
profileringspool har et brennende ønske om at samtlige 70 medlemsbedrifter skal få ta del i denne unike muligheten.

Vi håper du føler deg hjemme – for Harstad profileringspool er din organisasjon.

  • Det handler om eierskap til en felles visjon
  • Det handler om å få ting til sammen
  • Det handler om å dele kunnskap
  • Det handler om styrken i kommersiell relasjonsbygging

Målet med Seire ved å dele-skolen er:

  • Bedre kunnskapen til alle ansatte om Poolens visjon, verdier, aktiviteter og muligheter, slik at de ansatte får eierskap til profileringspoolen og alle våre arrangementer. Dette vil forsterke forståelsen av hvorfor dere er medlemmer.
  • Bedre kunnskapen om arenaadferd og kommersiell relasjons- og nettverksbygging hos alle ansatte. Dette for at alle ansatte skal være stolte av sin bedrift, og kunne selge inn bedriftens produkter og tjenester. Og kanskje, som en bonus, skape noe stort for byen vår.

Pris:

5 timers workshop med Rolf Olsen kr 9.900,- ekskl. mva.

Seire ved å dele-boka kr 190,- ekskl. mva.

Mindre bedrifter fra 1-10 medarbeidere kan slå seg sammen.

For påmelding eller mer informasjon: styret@pool1.no