Harstad Profileringspool ønsker å invitere til en temakveld, hvor vi viderefører fagdagen under Seire-ved-å-dele-turen i København. 

Svein Tvedt Johansen, fra UiT Harstad, skal ta oss gjennom denne kvelden, hvor vi skal se på utfordringene handelsnæringen og øvrige bedrifter står over for i årene som kommer. Hvordan kan eksempelvis sentrumsbutikker møte konkurransen fra netthandel og kjøpesentrene på best vis?


Sentrale spørsmål som skal tas opp er:  

  • Behovet for nye konkurransedyktige forretningmodeller
  • Utfordringer knyttet til endring av forretningmodell
  • Behovet for og utfordringer knyttet til bedriftssamarbeid
  • Detaljhandel og opplevelseøkonomi
  • Veien videre – hvordan gå fra presentasjon til handling

Ønsker du å høre mer om dette oppfordrer vi til å møte opp på denne spennende temakvelden. Meld deg på her.

Arrangementet er gratis og vil holde sted 4.november i Panorama på UiT Harstad, kl.19:00-21:00. Det vil være enkel bevertning.