Tusen takk for et flott frokostmøte!

23.02.2018

Tusen takk for et flott frokostmøte!

Et svært godt besøkt frokostmøte, hele 64 personer hadde tatt turen til de fabelaktige møtelokalene på Thon Hotell, fikk presentert særdeles spennende og interessante foredrag fredag morgen.

Ronald Wahlquist og Bjørn Akselsen ga begge solide presentasjoner på de enorme mulighetene som utbyggingen av Evenes representerer for næringslivet i Harstad.

Ole-Jonny Korsgaard feiret bursdagen til Harstadregionens Næringslivsforening med et fyrverkeri av et foredrag, der HRNFs oppdrag og oppgaver ble redegjort for. I tillegg gjorde han det klart at HRNF, på vegne av næringslivet i byen, er svært bekymret for det store nedtrekket i kjøpekraft som nå pålegges innbyggerne i byen på grunn av den store utgiftsøkningen ifb. med Harstadpakken.

Trygve Bornø, som har sagt seg villig til å ta på seg vervet som leder for HIL i ett år til, redegjorde for ”restruktureringen” av økonomien i HIL og de spennende, og langsiktige planene HIL har for å komme seg tilbake i det gode selskap på nivå 2 (1. divisjon) i allnorsk fotball.

I tillegg redegjorde styret i Harstad profileringspool for spennende  produksjoner som vi har invitert medlemsbedriftene til å delta i. Ikke minst gjelder dette Folk i Parken, der vi i år frir til medlemsbedriftene våre til å bidra slik at vi kan gjennomføre dette gratisarrangementet.

Her kan du melde deg på flere av produksjonene:
Seire ved å dele-tur
Den nye personvernloven
Seire ved å dele-skolen
BAKGÅRDEN