Innspill til valgkomiteen

Valgkomiteen ønsker innspill på kandidater til styret

Valgkomiteen i Harstad profileringspool består i dag av Mona Slåtto Olsen (SNN), Trond Hansen (DNB) og Richard Bendiksen (Vakre Vene)
I forbindelse med årets valg til styret i Harstad profileringspool ønsker valgkomiteen innspill fra våre medlemmer på ny styreleder og nye styremedlemmer.

  • Styreleder Kristine Drechsler Hansen (BDO)                                 På valg
  • Nestleder Jan Santocono (Harstad profileringspool)                    Gått ut av styret i des. 2017
  • Styremedlem Jørn Heyerdahl (Fargerike Interiør)                         På valg
  • Styremedlem Cathrine Berg (Hålogaland Kraft Bredbånd)         Ikke på valg
  • Styremedlem Jan Arne Kristiansen (Vizuelli)                                  På valg
  • Styremedlem Øystein Sagen (Eurojuris)                                          Ikke på valg
  • Styremedlem Line Ravn Munkvold (Lykke og Lukas)                  Ikke på valg

Innspill kan meldes til valgkomiteens tre medlemmer:
Mona Slotto Olsen: mona.slatto.olsen@snn.no
Trond Hansen: trond.hansen@dnb.no
Richard Bendiksen: r.be@live.no